• Företrädare

    49954

    Arne Sjögren

    • Uppdrag

    • Regionfullmäktige, övriga ersättare
    • Kommunfullmäktige, ersättare