• Företrädare

    49927

    Agneta Pettersson

    • Uppdrag

    • Skola/utbild/barnomsorg, ersättare
    • Valnämnd, ledamot