• Företrädare

  49712

  Stefan Moberg

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, övriga ersättare
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Miljö/bygg/teknik, ersättare
  • Fullmäktigeberedning, ledamot
  • Partiavdelningsordförande