• Företrädare

  Foto i halvfigur på Camilla Brodin

  Camilla Brodin

  • Uppdrag

  • Riksdagsledamot
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Partidistriktsordförande
  • Delegationsledare riksting, PD
  • 1:e vice partiavdelningsordförande