• Företrädare

  49602

  Annette Nord

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, övriga ersättare
  • Häls/sjuk/oms/prim/tand, ersättare
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Social/omsorg/äldrevård, ersättare
  • 1:e vice partiavdelningsordförande