• Företrädare

  49528

  Hanns Boris

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunstyrelse, ersättare
  • Miljö/bygg/teknik, vice ordf.
  • IT-tekniker
  • 1:e vice partiavdelningsordförande