• Företrädare

  Ella Bohlin

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, ledamot
  • Regionfullmäktige, gruppledare
  • Regionråd
  • Häls/sjuk/oms/prim/tand, ordförande
  • Partistyrelsen, ledamot
  • Partistyrelsens VU, ledamot
  • Kommun-o landst.politiska rådet, ledamot