• Företrädare

    48718

    Margareta Svensson

    • Uppdrag

    • Kommunfullmäktige, ersättare
    • Partiavdelningsstyrelseledamot