• Företrädare

  48016

  Lisbeth Karlsson

  • Uppdrag

  • Kommunstyrelse, ersättare
  • Social/omsorg/äldrevård, ersättare
  • Valnämnd, ersättare
  • Partiavdelningsordförande