• Företrädare

    47977

    Elisabeth Petersson

    • Uppdrag

    • Kommunfullmäktige, ersättare
    • Arbetsmarknad, kommun, ledamot