• Företrädare

    47314

    Ove Ekman

    • Uppdrag

    • Skola/utbild/barnomsorg, ersättare
    • Bolagsstyrelse, kommun, ledamot