• Företrädare

  46704

  Bodil Jonsson

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Social/omsorg/äldrevård, ledamot
  • Miljö/bygg/teknik, ersättare
  • Stadsplan, ersättare
  • Valnämnd, ersättare
  • Partiavdelningsordförande