• Företrädare

  46414

  Aase Jönsson

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Kommunalråd
  • Social/omsorg/äldrevård, ordförande
  • Övriga kommunala uppdrag, vice ordf.
  • Fullmäktigeberedning, ersättare
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelseledamot