• Företrädare

  46118

  Mia Frisk

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, ledamot
  • Regionstyrelse, ordförande
  • Regionråd
  • Partistyrelsen, ledamot