• Företrädare

  Erik Slottner

  • Uppdrag

  • Partistyrelsen, ledamot
  • Kommun-o landst.politiska rådet, ledamot
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelseersättare