• Företrädare

  44112

  Madeleine Rosenqvist

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, 1:e ersättare
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Skola/utbild/barnomsorg, vice ordf.
  • Övriga kommunala uppdrag, vice ordf.
  • Ombudsman, partidistrikt
  • 1:e vice partiavdelningsordförande