• Företrädare

    43078

    Robert Lisborg

    • Uppdrag

    • Biträdande partisekreterare
    • Partiavdelningsstyrelseersättare