• Företrädare

    43078

    Robert Lisborg

    • Uppdrag

    • Kanslichef
    • Partiavdelningsstyrelse, ersättare