• Företrädare

  42279

  Dan Hovskär

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, 1:e ersättare
  • Häls/sjuk/oms/prim/tand, vice ordf.
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Miljö/bygg/teknik, ordförande
  • Övriga kommunala uppdrag, ordförande
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot
  • 1:e vice partiavdelningsordförande