• Företrädare

    35016

    Peter Stenberg

    • Uppdrag

    • Partidistriktsstyrelse, ersättare
    • Partiavdelningsstyrelseledamot