• Företrädare

    34564

    Maria Tennevi

    • Uppdrag

    • Kommunfullmäktige, ledamot
    • Partiavdelningsstyrelse, ledamot