• Företrädare

    34519

    Patrik Eckeskog

    • Uppdrag

    • Partidistriktsstyrelse, ersättare
    • Partiavdelningsstyrelseledamot