• Företrädare

  34077

  Niclas Clarén

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Bolagsstyrelse, kommun, ersättare
  • Övriga kommunala uppdrag, ersättare
  • Fullmäktigeberedning, ledamot
  • Partidistriktsstyrelse, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelseledamot