• Företrädare

    3402

    Åke Svensson

    • Uppdrag

    • Kommunstyrelse, ersättare
    • Partiavdelningsstyrelse, ledamot