• Företrädare

    34019

    Rosmari Holmgren

    • Uppdrag

    • Stadsplan, ledamot
    • Partiavdelningsstyrelseledamot