• Företrädare

    33845

    Björn Junaeus

    • Uppdrag

    • Regional/trafik/miljö, ersättare
    • Bolagsstyrelse, landst./region, ersätt.