• Företrädare

    33810

    Lena Freij

    • Uppdrag

    • Kommunfullmäktige, ledamot
    • Partiavdelningsstyrelseledamot