• Företrädare

    33406

    Lennart Hansson

    • Uppdrag

    • Kultur/utbildn/fh-skol, ersättare
    • Partiavdelningsstyrelseledamot