• Företrädare

  33404

  Roger Kardemark

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Miljö/bygg/teknik, ledamot
  • Bolagsstyrelse, kommun, ersättare
  • Överförmyndarnämnd, vice ordf
  • Övriga kommunala uppdrag, ledamot
  • Övriga kommunala uppdrag, ersättare
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot
  • Partiavdelningsordförande