• Företrädare

    33221

    Tobias Jansson

    • Uppdrag

    • Skola/utbild/barnomsorg, vice ordf.
    • Partiavdelningsstyrelseledamot