• Företrädare

  32902

  Christer Caesar

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunstyrelse, ersättare
  • Bolagsstyrelse, kommun, ordförande
  • Valnämnd, ordförande
  • 1:e vice partiavdelningsordförande