• Företrädare

    32412

    Birgitta Wiklander

    • Uppdrag

    • Social/omsorg/äldrevård, ersättare
    • Valnämnd, ledamot