• Företrädare

  32268

  Larry Söder

 • Kommer från Vackra Halland och Kungsbacka Kommun. Jag har en bakgrund som Utbildningspolitiker samt socialpolitiker. Brinner extra mycket för den individen som inte själv kan föra sin talan. Ett område som tyvärr är eftersatt är barn och barn rättigheter och möjligheter, vilket är något som engagerar mig. Att se världen ur barnets perspektiv och inte ur föräldrarnas. Jag har tagit med mig min erfarenhet som kommunpolitiker i mitt riksdagsarbete. Där fokus på vardagsnära frågor och ett försök att se de stora frågorna i ett perspektiv av kommun och medborgare. Jag är ersättare i Utbildningsutskottet, Socialförsäkringsutskottet, Miljö och Jordbruksutskottet, Kulturutskottet samt ersättare i Socialutskottet.
  • Uppdrag

  • Riksdagsledamot
  • 1:e vice partidistriktsordförande
  • Delegationsledare riksting, PD
  • Partiavdelningsordförande