• Företrädare

    31664

    Lennart Davidsson

    • Uppdrag

    • Kommunfullmäktige, ledamot
    • Partiavdelningsstyrelseledamot