• Företrädare

  31329

  Anna-Carin Jonsson

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, övriga ersättare
  • Regional/trafik/miljö, ersättare
  • Kommunfullmäktige, ersättare