• Företrädare

    31206

    Eva Madestam

    • Uppdrag

    • Kommunfullmäktige, ledamot
    • Social/omsorg/äldrevård, ersättare