• Företrädare

  31135

  Anders Josephsson

  • Uppdrag

  • Övriga uppdrag, landsting, ersättare
  • Kommunstyrelse, ersättare
  • Social/omsorg/äldrevård, ersättare
  • Partiavdelningsordförande