• Företrädare

    3104

    Sverker Ågren

    • Uppdrag

    • Kultur/utbildn/fh-skol, ersättare
    • Arbetsmarknad, kommun, ordförande