• Företrädare

  3034

  Lars Palo

  • Uppdrag

  • Valnämnd, ersättare
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelseledamot