• Företrädare

  30269

  Kennerth Sjösten

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Bolagsstyrelse, kommun, ersättare
  • Partiavdelningsordförande