• Företrädare

  30265

  Bengt Germundsson

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, ledamot
  • Regional/trafik/miljö, ledamot
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunstyrelse, ordförande
  • Kommunalråd
  • 2:e vice partiordförande
  • Partistyrelsens VU, ledamot
  • Kommun-o landst.politiska rådet, ordf.
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot