• Företrädare

  30085

  Niklas Mattsson

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, ledamot
  • Regionstyrelse, ersättare
  • Patient/förtr.nämnd, ordförande
  • Övriga uppdrag, landsting, ersättare
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Skola/utbild/barnomsorg, vice ordf.
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelseledamot