• Företrädare

    29960

    Roland Flyckt

    • Uppdrag

    • Bolagsstyrelse, kommun, ledamot
    • Övriga kommunala uppdrag, ledamot