• Företrädare

  29391

  Hans-Inge Smetana-Nilsson

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, ledamot
  • Regionstyrelse, ledamot
  • Regionråd
  • Bolagsstyrelse, landst./region, ledamot
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Bolagsstyrelse, kommun, ledamot
  • Valnämnd, ordförande
  • Övriga kommunala uppdrag, ledamot
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot
  • Partiavdelningsordförande