• Företrädare

  29185

  Christina Blom Andersson

  • Uppdrag

  • Landstingsfullmäktige, 1:e ersättare
  • Patient/förtr.nämnd, ersättare
  • Övriga uppdrag, landsting, ledamot
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunstyrelse, ersättare
  • Social/omsorg/äldrevård, vice ordf.
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelseledamot
  • Partiavdelningsstyrelseledamot