• Företrädare

  28623

  Jan Utbult

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, 1:e ersättare
  • Kultur/utbildn/fh-skol, ersättare
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ordförande
  • Kommunalråd
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot
  • 1:e vice partiavdelningsordförande