• Företrädare

  28569

  Erik Arnalid

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Demokratiberedning, ledamot
  • Fullmäktigeberedning, vice ordf