• Företrädare

    27714

    Myrthel Tobiasson

    • Uppdrag

    • Kommunfullmäktige, ersättare
    • Partiavdelningsstyrelseledamot