• Företrädare

  27550

  Karin Hannus

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kultur/fritid, ledamot
  • Fullmäktigeberedning, ersättare