• Företrädare

  27216

  Ulla-Britt Brandin

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, övriga ersättare
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ersättare
  • Social/omsorg/äldrevård, ledamot
  • Valnämnd, ordförande
  • Övriga kommunala uppdrag, ersättare
  • Fullmäktigeberedning, ledamot
  • Partiavdelningsordförande