• Företrädare

  26620

  Kerstin Rossipal

  • Uppdrag

  • Kommundelsnämnd, ersättare
  • Partidistriktsstyrelse, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelseledamot